”Vi har en tjänst som ingen vill ha”

Även i den traditionella begravningsbranschen blåser nya vindar.  Men att behandla kunderna med respekt är fortfarande nyckeln till framgång. ”Vi har en tjänst som ingen vill ha men de är glada att den finns när de behöver den”, säger begravningsentreprenören...

”Vi har en tjänst som ingen vill ha”
Även i den traditionella begravningsbranschen blåser nya vindar.  Men att behandla kunderna med respekt är fortfarande nyckeln till framgång. ”Vi har en tjänst som ingen vill ha men de är glada att den finns när de behöver den”, säger begravningsentreprenören Krister Holmqvist.