Större förlust för prospekteringsbolaget

Gruvprospekteringsbolaget Filo Mining redovisar ett resultat efter skatt på -5,3 miljoner kanadensiska dollar för det andra kvartalet 2019 (-4,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kanadensiska dollar (-0:06).

Större förlust för prospekteringsbolaget
Gruvprospekteringsbolaget Filo Mining redovisar ett resultat efter skatt på -5,3 miljoner kanadensiska dollar för det andra kvartalet 2019 (-4,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kanadensiska dollar (-0:06).