Masstrejk lamslår Frankrike: ”Folket är redo till strid”

Masstrejk lamslår Frankrike: ”Folket är redo till strid”