Kommitté rekommenderar Kappahls ägare att tacka ja till bud

Den oberoende budkommittén i Kappahl, bestående av styrelsemedlemmar, rekommenderar enhälligt aktieägarna att tacka ja till Rune Anderssons Mellby Gårds bud på 20 kronor per aktie…

Kommitté rekommenderar Kappahls ägare att tacka ja till bud
Den oberoende budkommittén i Kappahl, bestående av styrelsemedlemmar, rekommenderar enhälligt aktieägarna att tacka ja till Rune Anderssons Mellby Gårds bud på 20 kronor per aktie…