Göteborgs kafékung har ögonen på Stockholm: ”Vi har pratat med Jernhusen”

Med 13 enheter i cafékedjan Le Pain Français går ägaren Samuel Samuelsson nu vidare med ett nytt koncept.

Göteborgs kafékung har ögonen på Stockholm: ”Vi har pratat med Jernhusen”
Med 13 enheter i cafékedjan Le Pain Français går ägaren Samuel Samuelsson nu vidare med ett nytt koncept.