Amerikansk bostadsförsäljning stiger i årstakt

Försäljningstakten för befintliga bostäder i USA steg 2,5 procent i juli, till en beräknad årstakt på 5,42 miljoner enheter. 

Amerikansk bostadsförsäljning stiger i årstakt
Försäljningstakten för befintliga bostäder i USA steg 2,5 procent i juli, till en beräknad årstakt på 5,42 miljoner enheter.