Raczej ku przestrodze niż ku pokrzepieniu

Czy Targowica mogłaby się przytrafić tylko Polsce?  Warto stawiać fundamentalne pytania. Tylko one mogą, w mniejszym lub większym stopniu, przybliżać do prawdy - prawdy o nas samych. Jaka jest moja odpowiedź? Uważam, że Targowica mogła...

Raczej ku przestrodze niż ku pokrzepieniu
Czy Targowica mogłaby się przytrafić tylko Polsce?  Warto stawiać fundamentalne pytania. Tylko one mogą, w mniejszym lub większym stopniu, przybliżać do prawdy - prawdy o nas samych. Jaka jest moja odpowiedź? Uważam, że Targowica mogła zdarzyć się wyłącznie w Polsce....